Lawendowa Bajka

Sezon:

Regulamin

REGULAMIN

Wysoko cenimy współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

DOBA HOTELOWA

Domki i apartamenty wynajmowane są na doby.

Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 w domku i apartamentach.

Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić telefonicznie, mailowo lub osobiście. Uwzględnimy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu oraz w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za pobyt.

REZERWACJA I MELDUNEK

Wszystkie należności związane z wynajmowaniem domków i apartamentów należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.

Gość nie może przekazywać domku ani apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

Osoby niezameldowane w domku czy apartamencie mogą gościnnie przebywać w wyżej wymienionych miejscach od godziny 7:00 do godziny 22:00. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek lub apartament na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby równa się opłacie 50 zł za dobę.

Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

Gość ma prawo do zgłoszenia obsłudze Domków i Apartamentów LAWENDOWO wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.

Pozostanie w domku lub pozostawienie rzeczy poza godziną 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści domek po godzinie 10.00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę według obowiązującego cennika.

Dzieci poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Domków i Apartamentów LAWENDOWO pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

Ze względu na bezpieczeństwo na antresole mogą wchodzić na własną odpowiedzialność: osoby dorosłe (nie pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających) oraz dzieci pod stała opieką osoby dorosłej.

Każdorazowo Gość opuszczający domek czy apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien zgasić światło, wyłączyć klimatyzację ,zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.

Lawendowo wydaje jeden klucz do domku lub apartamentu. W przypadku zgubienia klucza Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 zł.

W domkach i apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego Gościa zgody na pokrycie kosztów w wysokości 1000 złotych.

Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.

Usterki w domkach i apartamentach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.

Staramy się, by wyposażenie naszych domków i apartamentów było w doskonałym stanie. Dzięki temu możemy zagwarantować komfort, na który zasługują nasi Goście. W przypadku nieszczęśliwych zdarzeń prosimy poinformowanie gospodarza.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy i są rozliczane przy wymeldowaniu według wyceny sporządzonej przez Lawendowo

Uprasza się Gości o nie powodowanie nadmiernego hałasu, mogącego przeszkadzać bądź też irytować sąsiadów. Obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 06:00 rano.

Śmieci oraz inne odpady należy składować w pojemniku znajdującym się na zewnątrz domków i apartamentów (przed garażami).

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ LAWENDOWO

Lawendowo nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje oraz awarie i ich skutki od nas niezależne.

Lawendowo nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach i apartamentach lub na tarasie. Przedmioty pozostawione w wyżej wymienionych miejscach, po jego opuszczeniu nie będą przechowywane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem. Parking na terenie Lawendowa przeznaczony jest tylko dla Gości domków jest bezpłatny i niestrzeżony.

 

Adres:

 

ul.Reformacka 6,

27-600 Sandomierz

Lawendowe
domki i apartamenty 

Kontakt:

 

tel. 661 888 915

email: